MESlogo  
Scouting  
     RSS XML [Valid RSS]
 
 
 
 

AED en het Oranje Kruis

OFFICIËLE MEDEDELING van Het Oranje Kruis d.d. oktober 2008


AED in het examen voor het Diploma Eerste Hulp
Het onderdeel reanimatie, dat deel uitmaakt van de leerstof voor het Diploma Eerste Hulp, wordt uitgebreid met het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).
Deze verandering heeft consequenties voor: de Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe..


- houdt u er met de planning en invulling van de opleidingslessen rekening mee dat vanaf 1 september 2009 het gebruik van de AED tot de eindtermen van het examen voor het Diploma Eerste Hulp behoort.
- Tot 1 oktober 2011 moet u voor het registreren van (nieuwe) diplomahouders, die zijn opgeleid tot AED bediener, een formulier aanvragen of downloaden .
- Het Oranje Kruis adviseert de lessen te laten verzorgen door een instructeur Eerste Hulp en een medisch docent waarbij één van beiden in het bezit is van de aantekening BLS/AED instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en hierbij te oefenen met een AED oefenapparaat (de AED trainer).
Op onze website http://www.ehbo.nl/instructeurskiezer/instructeurszoek.php vindt u een overzicht van de bij Het Oranje Kruis geregistreerde BLS/AED instructeurs. Onze drie instructeurs zijn zowel bij het Oranje Kruis, de NRR en de ERC geregistreerd.

De examens
- vanaf 1 september 2009 is de AED lesstof verplicht in het examen.
- bij het examen dient een AED trainer aanwezig te zijn.
- het onderdeel AED zal worden toegevoegd aan de beoordelingsformulieren/competentielijsten voor het examen.
- het examen wordt afgenomen door een instructeur Eerste Hulp en een medisch docent in het bezit van de aantekening BLS/AED instructeur van de NRR.
- wie ná 1 september 2009 examen doet zonder het onderdeel AED, ontvangt een getuigschrift in plaats van het Diploma Eerste Hulp.
AED aanwezig
De diplomahouders
- alle gediplomeerde eerstehulpverleners en instructeurs Eerste Hulp dienen in het bezit te komen/zijn van een aantekening AED bediener om per 1 oktober 2011 de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp te behouden. Op onze website vindt u een overzicht van organisaties die opleidingen AED bediener aanbieden, http://www.ehbo.nl/cursuskiezer.


De diploma’s/verlengingsbewijzen
- de aparte vermelding van AED bediener op de diploma’s/verlengingsbewijzen vervalt in oktober 2011.

De eindtermen
- het gebruik van de AED wordt toegevoegd aan de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp en alle andere diploma’s waar reanimatie tot de eindtermen behoort. Vanaf 1 januari 2009 worden de aangepaste eindtermen aangeboden op onze website www.ehbo.nl

Het lesmateriaal
- de lesstof AED wordt in 2011 opgenomen in het nieuwe Oranje Kruisboekje en al het lesmateriaal van Het Oranje Kruis waarin reanimatie wordt behandeld.
- tot die tijd is de geheugensteun AED en/of de poster AED geschikt lesmateriaal.
- voor de lesstof voor de cursus (instructeur) Eerste Hulp aan Kinderen volgt per 1 januari 2009 een voorschrift voor het gebruik van een AED bij kinderen.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze mededeling kunt u, het liefst per e-mail AED@ehbo.nl, terecht bij de afdeling Certificering & Examinering van Het Oranje Kruis.


 
Wat wil je nog meer weten?
 
 

   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
Google mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: