MESlogo  
Scouting  
     RSS XML [Valid RSS]
 
 
 
 

Eerstehulpverlener Jeugd B

Gerrit en Bart zijn hard aan de slag geweest met het schrijven van een competentiegerichte methode voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Ook voor Scouts een prima methode om bezig te gaan met Eerstehulpverlening.

jeugd b ehbo
Dit heeft geresulteerd in een prachtige uitgave Eerstehulp Jeugd B
Op de site http://jeugdb.mesgroningendrenthe.nl staan ook extra opdrachten.
Meer informatie over de methode op de site van Het Oranje Kruis.

Richtlijnen voor de opleiding en examinering voor het getuigschrift Jeugd EHBO A

opleiding jeugdehbo bij de Jutters in Groningen

Voor meer insignes en de eisen van het ehbo-insigne klik je op het insigne.

ehbo insigne

De opleiding voor het getuigschrift Jeugd EHBO A wordt gegeven aan de hand van en in overeenstemming met het boekje Jeugd EHBO A, laatste druk, samengesteld door de commissie Jeugd EHBO van Het Oranje Kruis.

De cursus wordt aangegeven door gediplomeerde EHBO’ers, in het bezit van een geldige aantekening verbandleer, kaderinstructeurs of artsen.

Aanbevolen wordt ouders, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO en een geldige aantekening verbandleer,bij de cursus in te schakelen.

De cursus Jeugd EHBO A bestaat uit tenminste 20 lesuren.

De cursus Jeugd EHBO A kan worden georganiseerd door de plaatselijke EHBO-verenigingen, reddingsbrigades en afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis en scholen.

De cursus is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar, te beginnen met kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs.

Plaatselijke verenigingen/brigades/afdelingen die een cursus Jeugd EHBO A organiseren, melden deze door middel van het daarvoor bestemde formulier aan bij het bestuur van de organisatie waarbij ze zijn aangesloten. Dit bestuur controleert de gegevens en verzendt het cursusmateriaal aan de betrokken vereniging/brigade/afdeling.

De kosten van boekjes en administratie worden in rekening gebracht. Een afschrift van het aanmeldingsformulier wordt aan Het Oranje Kruis doorgezonden.

Het examen wordt afgenomen door een arts, kaderinstructeur of instructeur Jeugd EHBO B, aan te zoeken door de plaatselijke vereniging/brigade/afdeling.

De examinatoren mogen niet betrokken zijn geweest bij de opleiding. De plaatselijke vereniging/brigade/afdeling meldt het examen door middel van het daarvoor bestemde formulier aan bij haar bestuur. Dit bestuur controleert de gegevens en zendt het aanmeldingsformulier weer aan de betrokken vereniging/brigade/afdeling en voegt daarbij het benodigde aantal blanco getuigschriften.

Een afschrift van het aanmeldingsformulier wordt aan Het Oranje Kruis doorgezonden.

De uitslag van het examen wordt door middel van het verslagformulier aan het bestuur van de betreffende organisatie meegedeeld.

De plaatselijke vereniging/brigade/afdeling zendt na het examen de niet gebruikte getuigenschriften terug aan zijn bestuur.

De resultaten van de afgenomen examens worden door dit bestuur aan Het Oranje Kruis gezonden.

Het getuigschrift is twee jaar geldig.

 
Wat wil je nog meer weten?
 
 

   

De site van de MES met Google doorzoeken?

 
Google mesgroningendrenthe.nl
 

De laatste update was op: